جهت دریافت آخرین ویدیوهای سایت بر روی ایمیلتان کلیک کنید


انگیزه بالا و اراده انسانها و ابزار و تجهیزات و حمایت نهادها و دولتها و در خدمت بودن قدرت رسانه ایی به ویژه رسانه های تصویری شعار معلولیت محدودیت نیست را به یک واقعیت زنده و آشکار تبدیل نموده است
بی دست و بی پا بی چشم و بی تعادل و . . .!!!عجیب است که انسان نه تنها دلش نمیسوزد بلکه زبان تحسین و شگفتی برای اینهمه توانایی و امید و مقاومت می گشاید.
  جدول توزیع مدالهای پارالمپیک لندن مجموع

1
 


 

چین
 

95
 

71
 

65
 

2312
 


 

روسیه
 

36
 

38
 

28
 

1023
 


 

بریتانیا
 

34
 

43
 

43
 

120


4
 


 

اکراین
 

32
 

24
 

28
 

845
 


 

استرالیا
 

32
 

23
 

30
 

85


 

11
 


 

ایران
 

10
 

7
 

7
 

24