جهت دریافت آخرین ویدیوهای سایت بر روی ایمیلتان کلیک کنید

54:17
دو شنبه 14 ارديبهشت 1394 | 53508 مشاهده
02:59
پنج شنبه 3 ارديبهشت 1394 | 28959 مشاهده
02:15
پنج شنبه 3 ارديبهشت 1394 | 21075 مشاهده
04:29
چهارشنبه 2 ارديبهشت 1394 | 26949 مشاهده
01:58
چهارشنبه 2 ارديبهشت 1394 | 27433 مشاهدهتاريخ : دوم آذر 1390 ساعت 01:25   |   کد : 1061   |   مشاهده : 4015

قهرمانان مسابقات مستر المپیا/جدول
رقابتهای مسترالمپیا مهمترین و معتبرترین رقابت در دنیای بدنسازی است و قهرمانان این مسابقه، تلاش بسیار دارند تا با شرکت و کسب عنوان در این مسابقات به تاریخ بپیوندند، شرایط دشواری برای این ورزشکاران وجود دارد انها باید از صافی های متعددی بگذرند تا به مستر المپیا برسند.
 شاید کمترین آرزوی هر بدنساز حرفه ای، حداقل یك بار شركت در این مسابقات باشد زیرا شرکت در این مسابقات بسیار دشوار است و شرکت کنندگان باید حتما سال قبل جزو ۱۰ نفر برتر این مسابقه بوده و یا حداقل در یکی از مسابقات معتبر : آرنولد کلاسیک، شب قهرمانان، نمایش قدرت، جایزه بزرگ ها و ... مقامی را کسب کرده باشند، برای ورود به این مسابقات ذکر شده تیز باید کارت حرفه ای داشته باشند، این سری مسابقات هم دست کمی از مستر المپیا ندارد و برای به دست آوردن عناوین در این مسابقات هم باید سال ها تمرین کرد تا بتوان بر قهرمانان صاحب نام چیره شد، قهرمانانی که برای بدست آوردن جایزه بیشتر از مستر المپیا وسوسه می شوند تا در مسابقات مستر المپیا شرکت نکنند و خود را برای مسابقاتی همانند آرنولدکلاسیک فراهم سازند، به هر حال ورود به مستر المپیا دست کمی از هفت خوان رستم ندارد.

مستر المپیا سال 1965

1 - لاری اسکات  2 – هارولد پول  3 – ارل می نارد

مستر المپیا سال 1966

1 - لاری اسکات  2 – هارولد پول  3 – چاک سی پس  4 – سر جیرا الیوا

مستر المپیا سال 1967

1 – سر جیو الیوا  2 – چاک سی پس  3 – هارولد پول  4 – دیو دراپر

مستر المپیا سال 1972

1 -  آرنولد شوارتزینگر  2 – سرجیوالیوا  3 – سرجی نوبرت  4 – فرانک زن   5 – فرانکو کلمبو

مستر المپیا سال 1973

1 -  آرنولد شوارتزینگر  2 – فرانکو کلمبو  3 – سرجی نوبرت 

مستر المپیا سال 1974

دسته آزاد 1 – آرنولدشوارتزینگر 

دسته + 90 کیلوگرم   1-  آرنولد شوارتزینگر  2- لو فریگنو   3 – سرجی نوبرت

دسته - 90 کیلوگرم    1 – فرانکو کلمبو  2 – فرانک زن

مستر المپیا سال 1975

دسته آزاد 1 – آرنولدشوارتزینگر 

دسته + 90 کیلوگرم   1-  آرنولد شوارتزینگر  2- سرجی نوبرت  3 –  لو فریگنو

دسته - 90 کیلوگرم    1 – فرانکو کلمبو  2 – اد کورنی  3- آلبرت بیکلس   4 – فرانک زن

مستر المپیا سال 1976

دسته آزاد 1 – فرانکو کلمبو

دسته + 90 کیلوگرم   1-  کن والر   2- مایک کاتز 

دسته - 90 کیلوگرم    1 – فرانکو کلمبو 2 – فرانک زن  3 - اد کورنی  4 – بیل گرانت 5- بویر کو

مستر المپیا سال 1977

دسته آزاد 1 – فرانک زن 2- رابی رابینسون 3- اد کورنی  4- بویر کو  5- کن والر  6 – دنیس تینی رینو 7- آلبرت بیکلس  8 - بیل گرانت
دسته + 90 کیلوگرم   1-  رابی رابینسون 2- کن والر  3 - دنیس تینی رینو  4 - راجر واکر

 دسته - 90 کیلوگرم   1 - فرانک زن   2 - اد کورنی   3- بویر کو   4 - آلبرت بیکلس  5 - بیل گرانت

مستر المپیا سال 1978


دسته آزاد 1 – فرانک زن 2- رابی رابینسون 3 - روی کالندر 4 - بویر کو 5 - کالمان سرکالا  6 - دنی پادیلا  7- اد کورنی  8 - تونی آموت  9 - دنیس تینی رینو 
 
دسته + 90 کیلوگرم  1- رابی رابینسون  2- روی کالندر  3 - کالمان سرکالا  4 - دنیس تینی رینو  5 - راجر واکر
دسته - 90 کیلوگرم   1 - فرانک زن  2- بویر کو   3 - دنی پادیلا  4 - اد کورنی  5 - تونی آموت  6 - محمد مکاوی  7 - بیل گرانت  8 - آلبرت بیکلس


مستر المپیا سال 1979


دسته آزاد 1 - مایک منتزر 2 - دنیس تینی رینو  3 - راجر واکر  4 - روی کالندر  5 - باب بیردسانگ
دسته + 90 کیلوگرم  1 - فرانک زن  2 - بویر کو  3 - رابی رابینسون  4 - کریس دیکرسون  5 - دنی پادیلا 6- کارلوس رودریگوئز  7 - آلبرت بیکلس  8 - تام پلاتز  9 - اد کورنی  10 - استیو دیویس


مستر المپیا سال 1980


1- آرنولدشوارتزینگر  2- کریس دیکرسون 3 - فرانک زن  4 - بویر کو  5- مایک منتزر  6 - راجر واکر  7 - روی کالندر  8- دنیس تینی رینو   9- تام پلاتز  10 - دنی پادیلا  11 - اد کورنی   12- تونی اموت  13- روی دو وال   14- کیسی ویاتور   15 - سمیر بنوت   16 - کن والر


مستر المپیا سال 1981


1- فرانکو کلمبو  2- کریس دیکرسون  3- تام پلاتز   4- روی کالندر  5 - دنی پادیلا  6- جوزف ویکویس  7 - دنیس تینی رینو  8 - جانی فولر  9- سمیر بنوت   10 - راجر واکر  11 - هوبرت متز   12 - کارلوس راکی گاس   13 - اد کورنی   14 - استیو دیویس  15 - مایک کاتز     16 - کن والر   17 - جورما راتی


مستر المپیا سال 1982


1- کریس دیکرسون  2- فرانک زن   3- کیسی ویاتور   4- سمیر بنوت   5- آلبرت بیکلس  6- تام پلاتز   7- محمد مکاوی   8 - بریتل فاکس  9- جانی فولر   10 - جوزف ویل کوز   11- بویر کو   12 - دنی پادیلا   13- جاکوئیز نیوویل    14- دنیس تینرینو   15- لانس درر   16 - راجر واکر 


مستر المپیا سال 1983


1- سمیر بنوت  2- محمد ال مکاوی   3 - لی هنی   4- فرانک زن   5- بریتل فاکس   6- جوزف ویلکوز   7- آلبرت بیکلس   8- جانی فولر    9- هوبرت متز   10 - جاکوئیز نیو ویل    11- جیمز گابرت   12 - دال راپینگر  13- جرارد بوی ناد   14 - اد کورنی   15 - لانس درر 
 


مستر المپیا سال 1984


1- لی هنی   2- محمد ال مکاوی   3 - جوزف ویلکوز    4- آلبرت بیکلس    5 - روی کالندر   6- سمیر بنوت    7- باب پاریس    8- سرجیو الیو   9- تام پلاتز    10 - باب بیرد سانگ   11- کریس دیکرسون   12- تونی پی یرسون   13- بویر کو   14 - چاک ویلیامز    15 - بیل گرانت     16 - چالز گلاس    17 - رابی رابینسون    18 - هابرت متز   19 - جیمز گابرت    20 - آپی استین بیک 


مستر المپیا سال 1985


1 - لی هنی   2- البرت بیکلس     3- ریچ گاسپاری   4 - محمد ال مکاوی    5 - مایک کریستین   6 - بری دی می   7 - تام پلاتز   8 - سرجیو الیو   9- باب پاریس   10 - ریچارد فرانک   11 - باب بیرد سانگ   12- تونی  پی یرسون   13- ویلفرد سیلوستر    14- جاکوئیز نیوویل   15- جان براوون   16- دنی پادیلا   17 - علی مالا    18- جانی فولر    19- جرارد بولی ناد    20 - سالوادور روئیز   21- آپی استین بیک   22- رناتو برتاگنا   23- سین جنکنیز   24- ین هر در  


مستر المپیا سال 1986


1- لی هنی   2- ریچ گاسپاری  3- مایک کریستین    4- آلبرت بیکلس   5 - بری دی می  6 - پیتر هنسل   7- بریتل فاکس   8- ران لاو    9- جان تری لی   10 - جوزف فرولماس   11- تام پلاتز   12- جوزف ویل کوز  13- اد کواک  14- فرانک ریچارد    15 - گری لئونارد 
 


مستر المپیا سال 1987


1- لی هنی    2- ریچ گاسپاری    3- لی برادا   4 - مایک کریستین    5- رابی رابینسون   6- بری دی می   7- آلبرت بیکلس    8- ادواردو کواک   9- ران لاو   10 - مایک اشلی   11- جان ناتی شاک    12- بریتل فاکس    13- پیتر هنسل   14- پل جین گیلی یام   15- جوزف گرول ماس   16- اولف لارسون    17- هرمان هافند     18- استیو براس بوئیس  


مستر المپیا سال 1988


1- لی هنی    2- ریچ گاسپاری   3- بری دی می    4- لی براداد   5- گری استری وام   6- مایک کوئین   7- برایان بوچانان    8- سمیر بنوت    9- ران لاو   10 - باب پاریس    11- محمد بن عزیز   12- فیل هیل   13- شاون ری  14 - مایک اشلی   15- البرت بیکلس    16 - اد کواک    17 - رابی رابینسون   18 - لوئیس فری تاس    19 - پیتر هنسل     20 - رالف مولر  

 

مستر المپیا سال 1989


1- لی هنی    2- لی لابرادا   3- وینس تیلور    4- ریچ گاسپاری   5- محمد بن عزیز    6- مایک کریستین   7- مایک کوئین    8- برایان بوچانان     9- سمیر بنوت     10 - ران لاو   11- بریتل فاکس    12- فرانسیس بن فاتو    13- آندره اس مونزر   14- باب پاریس     15- آلبرت بیکلس    16- آرماندو دی فانت    17- پریم چاندوگرا     18 - پاول یابلونیکی     19- جان مارکوئز     20 - تام ترویلگر   21- دین تورن ابن 
 


مستر المپیا سال 1990


1- لی هنی    2- لی لا برادا  3- شاون ری   4- مایک کریستین   5- ریچ گاسپاری    6- فرانسیس بن فاتو    7- فرانک هیل براند    8- سمیر بنوت     9- آندره اس مونزر    10 - ادی رابینسون    11- مایک کوئین    12- ران لاو      13- جین لوک فاوری    14- برنارد سیالی   
 


مستر المپیا سال 1991


1- لی هنی    2- دوریان یتس    3- ونیس تیلور   4- لی لابرادا    5- شاون ری   6- سانی اشمیت   7- فرانسیس بن فاتو     8- تی یری پاستل    9 - آچیم آلبرچ     10 - ریچ گاسپاری   11- ران لاو   12- باب پاریس    13- رابی رابینسون    14- رنل ژاوی یر    15- نیمرود کینگ     16- سمیر بنوت      17- آلبرت بیکلس    18- جری بورگن پالسن    19 - جوزف داوسون    20 - فرانک هیل براند   21- پاول یابلونیکی    22- جی جی مارش    23- مایک ماتارازو    24- آندره مونزر     25- میلوس  سارسو    26- تام ترویلگر  


مستر المپیا سال 1992


1- دوریان یتس  2- کوین لورون    3- لی لابرادا    4- شاون ری    5- محمد بن عزیز    6- ونیس تیلور   7- سانی اشمیت   8- پورتو کوترل   9- ران لاو   10- تی یری پاستل    11- استیو بریس بویس   12- لو فریگنو   13- الک گارلی    14- هندرسون تورن   15-  فرانسیس بن فاتو   16- سمیر بنوت   17- رونی کلمن   18- میروسلاو دیسکویچ   19- خوزه گازمان   20 - جانی هرانن   21 - پاتریک نیکولس  22-میلوس سارسو


مستر المپیا سال 1993


1- دوریان یتس    2- فلکس ویلر    3- شاون ری    4- لی لابرادا   5- کوین لورون    6- پل ویلت    7- چارلز کلایر  مونته    8- سانی اشمیت    9- آندره  آس مونزر   10 - لو فریگنو    11- میلوس سارسو   12- جی جی مارش   13- فلاویو باسیانی نی    14- ران لاو   15- ری مک نیل    16- مایروسارنی    17-  حمداله آی کات لو     18- آرتور بورمان   19- پاول گروس ماس    20- مایک ماتارازو    21- جوهان اسچاتز   22- جان شرمان 


مستر المپیا سال 1994


1- دوریان یتس    2- شاون ری    3- کوین لورون     4- پل دیلت     5- پورتر کوترل     6- کریس کورمیر    7- ناصر ال صونباطی     8- چارلز کلایر مونته     9- آندره اس مونزر    10 - سانی اشمیت    11- آلک گارلی    12- آرون بیکلر     13- میلوس سارسو     14- تی یری پاستل     15- رونی کلمن     16- جان شرمان      17- آچیم آلبرچ     18- رولاند شریرلوک    19- سمیر بنوت     20 - دیوید دراچ    21- مایک کوئین    22- گانتر شلیر کمپ    23- هندرون تورنر  


مستر المپیا سال 1995


1- دوریان یتس      2- کوین لورون   3- ناصر ال صونباطی    4- شاون ری   5- وینس تیلور    6- کریس کورمیر   7 - مایک فرانکوئیس     8- فلکس ویلر      9- آرون بیکر    10- چارلز کلایر مونته     11- رونی کلمن   12 - پل دی مایو     13- سانی اشمیت     14- ایان هریسون     15- دارن چارلز     16- پاول یابلونیکی 

مستر المپیا سال 1996


1- دوریان یتس    2- شاون ری    3- کوین لورون    4- فلکس ویلر    5- پل دیلت    6- رونی کلمن    7- کریس کورمیر    8- ژان پی یر فاکس   9- چارلز کلایه مونته    10 - مایک فرانکوئیس    11- آرون بیکر    12- رولاند سزیرلوک     13- مایک ماتاروز     14- ناصر ال صونباطی
 

مستر المپیا سال 1997


1- دوریان یتس     2- ناصر ال صونباطی    3- شاون ری    4- کوین لورون    5- پل دیلت    6- لی پریست     7- ژان پی یر فاکس    8- کریس کورمیر    9- رونی کلمن     10 - میلوس سارسو     11- مایک فرانکوئین     12- چارلز کلایر مونته    13- مایک ماتارازو     14- فلکس ویلر 


مستر المپیا سال 1998


1- رونی کلمن   2- فلکس ویلر    3- ناصر ال صونباطی    4- کوین لورون    5- شاون ری     6- کریس کورمیر    7 - لی پریست    8- ارنی تیلور    9- مایک ماتارازو     10 - ژان پی یر فاکس    11- میلوس سارسو   12- جانی مویا     13- دارم چارلز    14- آرون بیکر   15- گانتر شلیر کمپ   16- احمد حیدر    17- کلود گرولکس    18- پل دیلت


مستر المپیا سال 1999


1- رونی کلمن    2- فلکس ویلر     3- کریس کورمیر    4- کوین لورون    5- شاون ری   6- ناصر ال صونباطی   7 - پل دیلت    8- لی پریست    9- دکستر جکسون    10 - میلوس سارسو    11- مایک ماتارازو   12- ارنی تیلور    13- پاول یابلو نیکی     14- جی کاتلر    15- ژان پی یر فاکس  16- مارکوس رائول   17- پورتر کوترل


مستر المپیا سال 2000


1- رونی کلمن    2- کوین لورون    3- فلکس ویلر    4- شاون ری   5- ناصر ال صونباطی    6- لی پریست     7- مارکوس رائول    8- جی کاتلر    9- دکستر جکسون     10 - اورویل بورک   11- دنیس جیمز    12- گانتر شلیر کمپ    13- اولک زور


مستر المپیا سال 2001


1- رونی کلمن   2- جی کاتلر    3- کوین لورون    4- شاون ری    5 - کریس کورمیر    6- اورویل بورک   7- دنیس جیمز    8- دکستر جکسون    9- ناصر ال صونباطی    10 - کینگ کمالی   11- ملوین آنتونی   12- کریگ تیتوس    13- ونیس تیلور    14- مارکوس رائول    15- گانتر شلیر کمپ    16- تام پرینس   17- جی دی داوو دو     18- دارم چارلز    19- پاول یابونیکی      20 -کلود گرولکس    21- مایک ماتارازو


مستر المپیا سال 2002


1- رونی کلمن    2- کوین لورون    3- کریس کورمیر    4- دکستر جکسون   5- گانتر شلیر کمپ    6- لی پریست    7- فلکس ویلر    8- مارکوس رائول     9- اورویل بورک    10- دنیس جیمز    11- آرت آد وود     12- احمد حیدر     13- ارنی تیلور    14- ناصر ال صونباطی   15- دارم چارلز     16- کریگ تیتوس     17- کینگ کمالی     18- باب سیچریلو     19- جرج فرم      20- فرانسیسکو پاکو باتیستا    21- گلود گرولکس    22- تامی دورویلاسن    23- یاروسلاو هاروات     24- گوستاو بادل    25- دان یانگ بلود


مستر المپیا سال 2003


1- رونی کلمن     2- جی کاتلر    3- دکستر جکسون    4- دنیس جیمز    5- گانتر شلیر کمپ   6- کوین لورون    7- دارم چارلز     8- تروی آلوز     9- ملوین آنتونی    10- ارنی تیلور    11- جانی جکسون    12- رادنی کلود     13- آرت آد وود    14- کلود گرولکس    15- لی پریست


مستر المپیا سال 2004


1- رونی کلمن    2- جی کاتلر     3- گوستاو بادل    4- دکستر جکسون    5- مارکوس رائول    6- گانتر شلیر کمپ   7- کریس کورمیر     8- دنیس جیمز    9- ویکتور مارتینز     10 - دارم چارلز     11- پاول یابلونیکی    12- کریس دیم     13- احمد حیدر     14- جانی جکسون    15- تروی آلوز    16- کریگ ریچاردسون     17- مصطفی محمد     18- ریچارد جونز     19- کلود گرولکس


مستر المپیا سال 2005


1- رونی کلمن   2- جی کاتلر     3- گوستاو بادل    4- گانتر شلیر کمپ   5- ویکتور مارتینز   6- دنیس جیمز    7- ملوین آنتونی    8- برانچ وارن     9- دارم چارلز     10 - مصطفی محمد    11- جانی جکسون    12- جرچ فرخ     13- کریس کورمیر     14- دیوید هنری    15- مارکوس رائول    16- کریس دیم    17- کریگ ریچاردسون   18-  رانی راکل   19- کوئینی تیلور    20- الکساندر فدروف    21- مایک شریدان 


مستر المپیا سال 2006


1- جی کاتلر     2- رونی کلمن    3- ویکتور مارتینز    4- دکستر جکسون   5- ملوین آنتونی   6- گوستاو بادل    7- تونی فری من   8- مارکوس رائول    9- دنیس جیمز    10 - گانتر شلیر کمپ   11- ونیس تیلور   12- برانچ وارن    13- جانی جکسون    14- دارم چارلز     15- تروی آلوز     16- فرانسیسکو باتیستا    17- دنیس ولف     18- رادنی کلود     19- رانی راکل     20 - مصطفی محمد    21- بیل ویلمور     22- دیوید هنری  
 

مستر المپیا سال 2007


1- جی کاتلر   2- ویکتور مارتینز   3- دکستر جکسون    4- رونی کلمن   5- دنیس ولف  6- ملوین آنتونی   7- سیلویو ساموئل    8- گوستاو بادل     9- جانی جکسون    10- دیوید هنری   11- رانی راکل   12- دارم چارلز    13- هیده تایاماگیشی   14-تونی فری من    15- ویل هاریس
 


مستر المپیا سال 2008


1- دکستر جکسون   2 - جی کاتلر   3- فیل هید    4- دنیس ولف    5- تونی فری من   6- ملوین آنتونی    7- سیلویو ساموئل    8- دنیس جیمز   9- محمد موسوی   10- گوستاو بادل   11- دارم چارلز   12- جانی جکسون    13- کریگ ریچاردسن    14- رانی راکل    15- دیوید هنری 


مستر المپیا سال 2009


1- جی کاتلر    2- برانچ وارن    3- دکستر جکسون   4- کای گرین    5- فیل هید    6- ویکتور مارتینز     7- رانی راکل    8- تونی فری من   9- هیده تایاماگیشی     10 - محمد موسوی    11- ملوین آنتونی   12- سیلویو ساموئل     13- گوستاو بادل      14- دنیس جیمز    15- مارکوس  رائول

مستر المپیا سال 2010

1.جی کاتلر      2.فیل هیث         3.برانچ وارن        4.دکستر جکسون   5.دنیس ولف    6.رونی راکل  7.کای گرین 8.ویکتور مارتینز       9.تونی فریمن       10.هیدتا یا ماگیشی

مستر المپیا سال 2011

1.فیل هیث      2.جی کاتلر         3.کای گرین        4. ویکتور مارتینز   5.دنیس ولف  6.دکسر جکسون

 7.تونی فریمن        8.براندون کاری       9.رونی راکل  10.هیدتا یا ماگیشی


    
آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


نام  
ايميل    
توضيحات